menu

Uddannelsesinstitutioner

Guard Group skaber et trygt studiemiljø

Flere og flere festarrangører på gymnasiale- og videregående uddannelser siger farvel til stereotype udsmidere typer – og goddag til kommunikative og smilende dørmænd med pædagogisk tilgang.

Det er vigtigt, at eleverne føler sig trygge og ikke skræmte af sikkerhedspersonalet. Derfor lægger vi vægt på, at det udsendte sikkerhedspersonale kan begå sig i øjenhøjde med eleverne, ved at byde dem pænt velkommen og være glade og indbydende frem for at fremstå negative eller frygtindgydende. Vi er ikke kun til stede for at bevare ro og orden, men også for at bidrage til den gode stemning igennem aktiv dialog.

Erfaringerne viser, at de fleste unge for første gang stifter bekendtskab med den side af festlivet, der indebærer alkohol og at komme sent hjem fra byen, i løbet af deres første år på gymnasiale uddannelser. Dette stiller større krav til skolen og dens personale, da nattelivet de seneste år har udviklet sig meget, både positivt men desværre også negativt.

For at imødekomme disse krav til håndtering af unge mennesker til gymnasiefester, har Guard Group med succes implementeret konceptet ”socialt ansvar”, der bygger på aktiv og præventiv dialog, samt rådgivning imellem alle implicerede parter.

Fordele ved Guard Group

Tryghed

Sikkerhed er Guard Groups kerneprodukt og for os hænger det tæt sammen med tryghed. Det handler om at skabe nogle trygge rammer for de studerende, deres forældrene og lærerne.

Teamet

Såfremt opgaven ikke er enkeltstående, bestræber vi altid at stille med samme team på Jeres studie, uanset hvor ofte der er brug for os. Det giver ro at vagterne kender studiet, lærerne og de studerende.

Tilbagemelding

Det er vigtigt at ledelsen kan følge med I forholdene omkring afvikling af sociale arrangementer på studiet. Derfor sender vi altid en eventrapport over hændelser, elever og den generelle afvikling.

Tilpasning

Intet behov er ens og derfor tilbyder Guard fleksible vagtløsninger tilpasset ud fra det enkelte studies ønsker. Nogle har behov for dørmænd hver måned og andre har måske kun brug for os til én enkelt fest om året.

Kommunikation

Vi mener, at den vigtigste vej til konfliktløsning sker igennem kommunikation. På studierne færdes en bred mangfoldighed af individer, og når modsætninger mødes, kræver det til tider en myndig og dialogsøgende vagt for at få dæmpet gemytterne, inden en eventuel konflikt udvikler sig. En vigtig del af et sikkert natteliv er at kunne løse konflikter på en fredelig måde, og vi uddanner vores personale i at tage problemerne i opløbet og forhindre konflikter frem for at skulle løse dem.

Et af nattelivets problemer er, at minoritetsgrupper kan føle sig krænket og chikaneret. Derfor uddanner vi særligt vores personale i at forstå og kommunikere med minoritetsgrupper samt udføre interkulturel konfliktløsning, så også disse personer får en positiv oplevelse, når de deltager i sociale arrangementer på studiet.

Foruden at kunne håndtere og nedtrappe konflikter, har vi også en servicefunktion over for nattelivets gæster, så de føler sig velkomne og får en positiv oplevelse af aftenens sociale arrangement på studiet. Såfremt opgaven ikke er enkeltstående, bestræber vi altid at stille med samme team hos den pågældende kunde, uanset hvor ofte der er brug for os.

Vores Caretaker koncept

Hos Guard Group forstår vi, at kombinationen af unge mennesker og alkohol stiller højere krav til sikkerhedspersonalet end det almindelige restaurations- og natteliv gør. Blandt andet kan særligt udsatte eller sårbare elever have større behov for ekstra opmærksomhed i forbindelse med festerne. Derfor har vi implementeret en “Caretaker” rolle, hvor der som minimum udvælges én sikkerhedsvært, som har den rette baggrund og forudsætninger for på en pædagogisk måde at tage hånd om utrygge, dårlige eller deprimerede elever.

Caretakerens opgaver kan spænde lige fra at give de udsatte elever en voksen at tale med, til at tage kontakt til forældre og arrangere at den enkelte elev kommer trygt og sikkert hjem fra festen.


Udvidet førstehjælp

Vores sikkerhedspersonale er også uddannet til at yde særligt udvidet førstehjælp, og kan dermed hurtigt træde til, hvis der skulle ske større eller mindre ulykke eller uheld, der kræver akut behandling. Selv om vi jo nødigt vil have brug for vores førstehjælpskundskaber, viser erfaringen at det desværre ofte bliver nødvendigt.

 •   Akuttaske
 •   Ilt- og genoplivningstaske
 •   Hjertestarter med EKG overvågning
 •   Medicinske kompetencer

Planlægning  Afvikling Eventrapport

Det kræver erfaring at afvikle fester og sociale arrangementer på uddannelsesinstitutioner gnidningsfrit. Mange fejler ved ikke at anerkende de studerendes til tider manglende erfaring omkring hvad det vil sige at gå til fest.

Det hele starter i køen…
Vi hører gang på gang at andre vagtselskaber bliver “overrasket” ved at op mod 80% af de studerende først ankommer ét kvarter før dørene lukker. Dette medfører asen og masen mod indgangen og her knækker filmen, for ofte er man kun gearet til at kunne håndtere en ligelig fordeling af ankomne studerende over hele dørens åbningstid.

Hos Guard Group har vi indset at det handler om forforståelse og kultur, samt at man hvert år skal starte forfra med nye studerende.

Guard Group råder det nødvendige udstyr og forstår at anvende dét! Vi kan bl.a. medbringe publikumshegn til at guide de studerende ind på en forsvarlig måde, og telt med belysning til billettering og alkohol visitation.

Telt og publikumshegn v2

Efteruddannelse

Førstehjælp

Et element Guard har særligt fokus på er førstehjælp. Vi mener at man som professionel i nattelivet bærer et udvidet ansvar og dermed skal være særligt godt rustet til at drage omsorg om dem der kommer til skade på byturen.

Konfliktløsning

Konfliktløsning er en essentiel del af vores daglige arbejde, derfor har vi bl.a. allieret os med nogle af Danmarks instruktører med baggrunde i Politiet, Forsvaret og erhvervsbranchen.

Brandsikkerhed

Vi glemmer aldrig ulykken på en natklub i Rumænien, hvor mange liv på tragisk vis gik til. Derfor ligger det dybt i os, at vores vagter skal have styr på brandmateriel og flugtveje i tilfælde af en nødsituation.

Psykologi

Man hører ofte at “fulde mennesker er utilregnelige”, men faktum er at alkohol o.l. nærmere hæmmer det “filter” eller de “sociale normer” vi som mennesker udvikler igennem vores opvækst. Hos Guard mener vi at psykologi er et vigtigt værktøj til at forstå og forudse adfærdsmønstre, så vi kan forsøge at afværge fysiske konflikter.

RapporteringRådgivningSikkerhedsanalyse
E

n vigtig del af vores arbejde består i at skabe klarhed omkring afvikling og forløb til arrangementer. Vores tilbagerapportering indeholder en konkret gennemgang af det enkelte arrangement, samt observationer og anbefalinger til ledelse og ansvarlige lærer. Ved egentlige konflikter udfærdiger vagtlederen et uddybende og objektivt hændelsesforløb, suppleret med informationer om implicerede elever og handling fra sikkerhedspersonalet.

Har jeres uddannelsesinstitution problemer med interne eller eksterne persongrupperinger til arrangementer eller i hverdagen, rummer vi mange års erfaring fra forskellige uddannelsesinstitutioner og kan derfor tilbyder Jer relevant rådgivning og vidensdeling. Som ny kunde er Guard Group, i samarbejde med skolens ledelse og festudvalg, behjælpelige med at udforme og gennemgå retningslinjer, samt procedurer for:

 •   Afvikling af Café og fest arrangementer
 •   Narkotika- og Alkoholpolitik
 •   Berusede elever
 •   Hærværk og tyveri
 •   Anti-social og grænsesøgende adfærd
 •   Psykisk og fysisk vold og mobning

Som kunde hos Guard Group tilbyder vi at foretage en gennemgang af sikkerheden på uddannelsesinstitutionen. Vi foretager en vurdering af skolens omgivelser og gennemgår perimeter sikringen med henblik på forebyggelse, af uvedkommende tiltvinger sig adgang. Vi kigger ligeledes på de fysiske rammer og evaluere brandsikkerhed og evakuering ud fra forholdende ved fester og sociale arrangementer.

Samarbejde handler om

Guard Group adskiller sig væsentligt fra andre vagtselskaber, når det kommer til sikkerhed på uddannelses- og lærerinstitutioner. Vi anser os som en vigtig samarbejds- og sparringspartner overfor studiets ledelse. Vi involverer aktivt i studiet og forsøger at bringe den røde tråd fra den daglig drift på uddannelsesinstitutionen videre til de sociale arrangementer der afvikles.

Sådan skaber vi sikkerhed og tryghed

Vores dørmænd, som alle er udannede og godkendte iht. lovgivningen på området, har et yderst højt serviceniveau. Hos Guard Group er efteruddannelse grundstenen i, hvordan vi skaber dørmænd, der kan løfte den store opgave det er at levere professionel service og sikkerhed med et smil på læben.

Kort sagt – en dørmand skal være præsentabel, imødekommende, rolig og altid søge dialogen og positive løsninger på problemer.

 

At skabe tryghed handler om at samarbejde
Vi tager altid kunden med på råd og sørger for en tæt dialog der i sidste ende sikrer at dørmændene leverer deres ypperste. Derfor kan vores kunder altid kontakte os 24/7 og komme forbi vores kontor til en snak og en kop kaffe. Guard Groups ledelse besøger ligeledes jævnligt kunderne for altid at have fingeren på pulsen.

Kompetenceudvikling

En vigtig del af vores arbejde foregår uden for kulisserne. Uddannelse og træning af vores personale er højt prioriteret og med egne undervisningslokaler, har vi skabt en god kultur omkring kompetenceudvikling og vidensdeling.

 

Nogle af de områder vi uddanner vores vagter i er:

 •   Kundeservice
 •   Konflikthåndtering
 •   Psykologi i nattelivet
 •   Brandbekæmpelse & Brandsikkerhed
 •   Multietnisk konfliktløsning
 •   Udvidet førstehjælp med specialer
 •   Personlig sikkerhed
 •   Event sikkerhed & Crowd safety
Landsdækkende vagtservice

Vidste du at Guard Group som et af de eneste dørmandsfirmaer i Danmark har afdelinger i alle store festbyer og en masse af de mindre. Guard kan findes i: København, Helsingør, Næstved, Århus, Randers, Vejle, Kolding, Esbjerg, Herning, Skanderborg, Fredericia, Odense, Aalborg og mange andre byer…

Forsikringsgodkendt

Der skal være styr på papirerne når mand som virksomhed ligger ansvaret for sikkerheden over til et vagtselskab. Guard Group er forsikringsgodkendt og lever op til gældende forsikringskrav for både vores vagtpersonale, vores kunder og deres medarbejdere og gæster.

Udvidet førstehjælp

Vores sikkerhedspersonale er også uddannet til at yde særligt udvidet førstehjælp, og kan dermed hurtigt træde til, hvis der skulle ske større eller mindre ulykke eller uheld, der kræver akut behandling. Selv om vi jo nødigt vil have brug for vores førstehjælpskundskaber i nattelivet, viser erfaringen at det desværre kan blive nødvendigt.

Kontakt Guard Group

Guard Group er opdelt i flere regioner: Jylland, Fyn og Sjælland med lokale kontorer i hver afdeling. Ring til os på 27 146 147og lad os tale om jeres behov.

What Clients Say

Jeg fik en helt unik positiv oplevelse med den service som Guard Group leverede til Trailer Park Festival 2011 og nu føler jeg det er min pligt at dele...

Trailerpark Festival

Udtalelse fra sikkerhedschefen

Jeg har prøvet med mange forskellige firmaer i løbet af mine 15 år som arrangør af/i Ridehuset, og der er ikke andre som duer. Guard Group står/stod for security...

Torsten Rosendahl

Present Aarhus

Guard Group leverer år efter år en yderst professionel indsats til vore store arrangementer, idet de både varetager arbejdet som dørmænd, forebyggende sikkerhedsvagtopgaver og ikke mindst skaber det tryghed...

Stine S. Larsen

Skanderborg-Odder center for uddannelse

Jeg har brugt Guard Group siden december 2010. Efter uheldige oplevelser med flere andre vagt- og sikkerhedsselskaber, er Guard Group det eneste selskab jeg betror mine gæster til. Jeg...

Jens Fick

Mejlgade for Mangfoldighed

Guard passer bl.a. på

Skal Guard skabe trygge rammer på jeres uddannelsesinstitution?

  Kontakt Guard Group