menu

Sikkerhedsrådgivning

12074924_1008241849225993_2178149928447460715_n

Sikkerhedsrådgivning

Hos Guard Group har vi stor erfaring med at hjælpe vores arrangører omkring sikkerhedsplanlægningen af arrangementet og sørge for at assistere f.eks i udarbejdelsen af risikoanalyse og vurdering, beredskabsplan og evakueringsplan. – alt sammen samlet i en overordnet sikkerhedsplan.

Guard Group assisterer også gerne arrangørens eksisterende sikkerhedschef i alle sikkerhedsfaglige henseender.

En god forberedelse resulterer i et gnidningsfrit og trygt arrangement, så derfor vil vores kunder bemærke, at vi lægger mange kræfter i netop denne fase.

Vi deltager ofte i møderne mellem arrangøren, politiet, brandvæsenet, by og miljø og regionernes præ-hospitale beredskab.

Da vi har stor erfaring fra alle tænkelige arrangementstyper er netop vores input uvurderligt for arrangøren, som vil kunne se sine resurser blive anvendt optimalt på de rigtige steder og i de rigtige tidsrum. – det giver besparelser på bundlinjen og giver gæster og ansatte til arrangementet optimal sikkerhed og tryghed.

Efteruddannelse

Førstehjælp

Et element Guard har særligt fokus på er førstehjælp. Vi mener at man som professionel bærer et udvidet ansvar og skal være særligt godt rustet til at drage omsorg om alle som måtte komme til skade.

Behovsafdækning

I samarbejde med kunden eller dennes sikkerhedsansvarlige, sørger vi for en grundig behovsanalyse før enhver opgaves start. Vi følger naturligvis alle de brancherelevante krav og standarder der måtte være.

Brandsikkerhed

Det ligger det dybt i os, at vores vagter skal have styr på brandmateriel og flugtveje i tilfælde af en nødsituation. Derudover er alle vores medarbejdere uddannet i grundlæggende brandbekæmpelse.

Rapportering

Vi orienterer løbende kunden om opgavens forløb. Alle hændelser noteres og fremsendes til kunden efter endt vagt. I slutningen af forløbet evalueres hele forløbet med kunden og vores ledelse.

Landsdækkende vagtservice

Vidste du at Guard Group som et af de eneste dørmandsfirmaer i Danmark har afdelinger i alle store festbyer og en masse af de mindre. Guard kan findes i: København, Helsingør, Næstved, Århus, Randers, Vejle, Kolding, Esbjerg, Herning, Skanderborg, Fredericia, Odense, Aalborg og mange andre byer…

Forsikringsgodkendt

Der skal være styr på papirerne når mand som virksomhed ligger ansvaret for sikkerheden over til et vagtselskab. Guard Group er forsikringsgodkendt og lever op til gældende forsikringskrav for både vores vagtpersonale, vores kunder og deres medarbejdere og gæster.

Udvidet førstehjælp

Vores sikkerhedspersonale er også uddannet til at yde særligt udvidet førstehjælp, og kan dermed hurtigt træde til, hvis der skulle ske større eller mindre ulykke eller uheld, der kræver akut behandling. Selv om vi jo nødigt vil have brug for vores førstehjælpskundskaber i nattelivet, viser erfaringen at det desværre kan blive nødvendigt.

Kontakt Guard Group

Guard Group er opdelt i flere regioner: Jylland, Fyn og Sjælland med lokale kontorer i hver afdeling. Ring til os på 27 146 147og lad os tale om jeres behov.

What Clients Say

Jeg fik en helt unik positiv oplevelse med den service som Guard Group leverede til Trailer Park Festival 2011 og nu føler jeg det er min pligt at dele...

Trailerpark Festival

Udtalelse fra sikkerhedschefen

Jeg har prøvet med mange forskellige firmaer i løbet af mine 15 år som arrangør af/i Ridehuset, og der er ikke andre som duer. Guard Group står/stod for security...

Torsten Rosendahl

Present Aarhus

Guard Group leverer år efter år en yderst professionel indsats til vore store arrangementer, idet de både varetager arbejdet som dørmænd, forebyggende sikkerhedsvagtopgaver og ikke mindst skaber det tryghed...

Stine S. Larsen

Skanderborg-Odder center for uddannelse

Jeg har brugt Guard Group siden december 2010. Efter uheldige oplevelser med flere andre vagt- og sikkerhedsselskaber, er Guard Group det eneste selskab jeg betror mine gæster til. Jeg...

Jens Fick

Mejlgade for Mangfoldighed

Guard passer bl.a. på

Skal Guard skabe trygge rammer på jeres restauration?

  Kontakt Guard Group