menu

Eventsikkerhed

Skal vi tale om eventsikkerhed!

Myndighederne stiller større og større krav til arrangører om håndtering og afvikling af sikkerhed til store og små arrangementer. For at imødekomme de tiltagne krav har Guard Group valgt at specialisere sig indenfor eventsikkerhed.

Uanset jeres arrangements størrelse, kan Guard Group levere en professionel sikkerhedsløsning tilpasset jeres behov. I årevis har vi serviceret nogle af landets største arrangører på eventsiden og vi gør en dyd ud af, at tilbyde vores kunder fuld opmærksomhed og rådgivning fra opgavens start til slut.

Det handler om at samle de rette kompetencer under ét tag, så man ikke bliver hæmmet eller forsinket i processen. Hos Guard Group råder vi over uddannede risiko- og katastrofemanagere, samt erfarne konsulenter fra brand-, politi- og ambulanceberedskaber. Kombinationen af uddannelse, beredskabs erfaring og branchekendskab/know how indenfor events og festivaller, sætter os i stand til at rådgive jer bedst muligt.

Fordele ved Guard Group

Analyser

Analyse og risikovurderinger af sårbarhed og trusselsbilledet før, under og efter arrangementet, samt analyse af event området, kapacitets beregninger, flugtvejs- og evakueringsforhold o.l.

Publikum

Analytiske vurderinger omkring crowd safety, bl.a. publikumsadfærd, placeringer af scener, opbygning af ind- og udgange (DIM-ICE) og bevægelsesmønstre (event meta modelling).

Koordinering

Guard kan bistå med koordinering og kommunikation med myndigheder, kommuner og beredskaber. Vi kan bl.a. være behjælpelige med udformning af ansøgninger og opfølgning på tilladelser.

Behovsafklaring

Internt beredskab er en tung omkostning og derfor er det vigtigt at der på et tidligt stadie i planlægningen bliver foretaget en overordnet behovsafklaring for vagter, samaritter, frivillige, brandvagter o.l.

Sådan skaber vi sikkerhed og tryghed

Eventsikkerhed er komplekst, men for Guard Group er sikkerhed ikke et problem. Det er en spændende udfordring og et håndværk, som kræver særlig viden, disciplin og omhyggelighed. Guard Group har udført sikkerhed for mere end 600 events og har et team af meget erfarne medarbejdere til netop den type opgaver.

Større events er stedet hvor vi kan samle alle de kompetencer, som vores personalegruppe besidder. Nødbehandling, scene sikkerhed, frontstage/pit sikkerhed, bevogtning med og uden hund, patruljerende vagter, adgangskontrol og visitation – alt sammen er noget vi har stor erfaring med.

Men det er ikke nok med det. Der er også hele det forudgående arbejde før eventet, hvor beredskabsplaner og risikoanalyser skal udarbejdes. Møder skal afholdes med myndigheder, som brand og redning, politi osv. Det hjælper vi gerne vores arrangør med, da forberedelsesfasen er yderst vigtig for hele arrangementets succes.

Guard vagtleder

Vagtlederen

Hos Guard Group har vi i skrivende stund(dec. 2015) afviklet mere end 600 forskellige arrangementer. Det faktum gør os ikke til eksperter, men det har uden tvivl givet os en masse erfaringer. En af de ting der igennem årene virkeligt har gjort en forskel, er god og synlig ledelse under et arrangement. Derfor begyndte vi som de første vagtselskab i DK at synligt udpege en vagtleder til større arrangementer. Med en synlig vagtleder ved man altid præcis hvem man skal tale med når det omhandler sikkerhed, det kan til tider være svært at vide hvem man skal tale med, når der er mange vagter samlet på ét sted.

 

Vi har kigget på hvad man gør i forsvaret, politiet og andre instanser og trukket på deres erfaringer indenfor indsatsledelse. Vi har derfor opbygget en struktureret ledelsesmodel til afvikling af eventsikkerhed. Øverst har vi vores Beredskabskontor internt kaldet BSK, her under har vi vores operative vagtleder, altså vores leder i marken internt kaldet VL og herunder det resterende sikkerhedspersonale. Når en hændelse indløber fra f.eks. en bar til beredskabskontoret, afsender de nærmeste vagthold og ved større hændelser bliver der sendt en vagtleder til stedet, som overtager ledelsen ved ankomst.

Planlægning  Afvikling Evaluering

Det kræver erfaring at afvikle arrangementer, som koncerter og festivaller  gnidningsfrit. Det handler om et solidt forarbejde, man siger at “god planlægning er den halve sejr”, resten afhænger til dels af Jeres organisation men i særdeleshed af hvor kompetent jeres vagtleverandør er.

Det gode overblik…
Når man afvikler et større arrangement, er overblik og koordinering af hændelser og ressourcer vigtigt. Erfaringerne viser at når en krise indtræder, er der behov for kompetent ledelse, som på afstand kan have det fulde overblik og koordinere den sikkerhedsmæssige indsats og koordinere med myndigheder.

Hos Guard Group har vi som et af de eneste vagtselskaber i Danmark opbygget vores eget mobile situationsrum, kaldet Beredskabskontoret(BSK).

Guard Groups Beredskabskontor har plads til fem operatører og indeholder bl.a. digital radiokommunikation integreret på vores computere, med GPS-lokation, gruppering og navngivning af hver enkelt radio. Ligeledes har vi lagt meget arbejde i vores videoovervågnings løsning til festivaller.

Efteruddannelse

Førstehjælp

Et element Guard har særligt fokus på er førstehjælp. Vi mener at man som professionel i nattelivet bærer et udvidet ansvar og dermed skal være særligt godt rustet til at drage omsorg om dem der kommer til skade på byturen.

Konfliktløsning

Konfliktløsning er en essentiel del af vores daglige arbejde, derfor har vi bl.a. allieret os med nogle af Danmarks instruktører med baggrunde i Politiet, Forsvaret og erhvervsbranchen.

Brandsikkerhed

Vi glemmer aldrig ulykken på en natklub i Rumænien, hvor mange liv på tragisk vis gik til. Derfor ligger det dybt i os, at vores vagter skal have styr på brandmateriel og flugtveje i tilfælde af en nødsituation.

Psykologi

Man hører ofte at “fulde mennesker er utilregnelige”, men faktum er at alkohol o.l. nærmere hæmmer det “filter” eller de “sociale normer” vi som mennesker udvikler igennem vores opvækst. Hos Guard mener vi at psykologi er et vigtigt værktøj til at forstå og forudse adfærdsmønstre, så vi kan forsøge at afværge fysiske konflikter.

616297_424876934229157_981750795_o

Vores Caretaker koncept

Hos Guard Group forstår vi, at kombinationen af unge mennesker og alkohol stiller højere krav til sikkerhedspersonalet end det almindelige restaurations- og natteliv gør. Blandt andet kan særligt udsatte eller sårbare gæster have større behov for ekstra opmærksomhed henover en festival. Derfor har vi implementeret et “Caretaker” koncept hvor vores eventvagter trænes i på pædagogisk måde at tage hånd om utrygge, dårlige eller deprimerede gæster.

Vores eventvagters opgaver som caretakers kan spænde lige fra at give den udsatte gæst en voksen at tale med, til at tage kontakt til forældre og arrangere at gæsten kommer trygt og sikkert hjem fra festivallen.

Udvidet førstehjælp

Vores sikkerhedspersonale er også uddannet til at yde særligt udvidet førstehjælp, og kan dermed hurtigt træde til, hvis der skulle ske større eller mindre ulykke eller uheld, der kræver akut behandling. Selv om vi jo nødigt vil have brug for vores førstehjælpskundskaber, viser erfaringen at det desværre ofte bliver nødvendigt.

Kompetenceudvikling

En vigtig del af vores arbejde foregår uden for kulisserne. Uddannelse og træning af vores personale er højt prioriteret og med egne undervisningslokaler, har vi skabt en god kultur omkring kompetenceudvikling og vidensdeling.

 

Nogle af de områder vi uddanner vores vagter i er:

  •   Kundeservice
  •   Konflikthåndtering
  •   Psykologi i nattelivet
  •   Brandbekæmpelse & Brandsikkerhed
  •   Multietnisk konfliktløsning
  •   Udvidet førstehjælp med specialer
  •   Personlig sikkerhed
  •   Event sikkerhed & Crowd safety
Landsdækkende vagtservice

Vidste du at Guard Group som et af de eneste dørmandsfirmaer i Danmark har afdelinger i alle store festbyer og en masse af de mindre. Guard kan findes i: København, Helsingør, Næstved, Århus, Randers, Vejle, Kolding, Esbjerg, Herning, Skanderborg, Fredericia, Odense, Aalborg og mange andre byer…

Forsikringsgodkendt

Der skal være styr på papirerne når mand som virksomhed ligger ansvaret for sikkerheden over til et vagtselskab. Guard Group er forsikringsgodkendt og lever op til gældende forsikringskrav for både vores vagtpersonale, vores kunder og deres medarbejdere og gæster.

Udvidet førstehjælp

Vores sikkerhedspersonale er også uddannet til at yde særligt udvidet førstehjælp, og kan dermed hurtigt træde til, hvis der skulle ske større eller mindre ulykke eller uheld, der kræver akut behandling. Selv om vi jo nødigt vil have brug for vores førstehjælpskundskaber i nattelivet, viser erfaringen at det desværre kan blive nødvendigt.

Kontakt Guard Group

Guard Group er opdelt i flere regioner: Jylland, Fyn og Sjælland med lokale kontorer i hver afdeling. Ring til os på 27 146 147og lad os tale om jeres behov.

What Clients Say

Jeg fik en helt unik positiv oplevelse med den service som Guard Group leverede til Trailer Park Festival 2011 og nu føler jeg det er min pligt at dele...

Trailerpark Festival

Udtalelse fra sikkerhedschefen

Jeg har prøvet med mange forskellige firmaer i løbet af mine 15 år som arrangør af/i Ridehuset, og der er ikke andre som duer. Guard Group står/stod for security...

Torsten Rosendahl

Present Aarhus

Guard Group leverer år efter år en yderst professionel indsats til vore store arrangementer, idet de både varetager arbejdet som dørmænd, forebyggende sikkerhedsvagtopgaver og ikke mindst skaber det tryghed...

Stine S. Larsen

Skanderborg-Odder center for uddannelse

Jeg har brugt Guard Group siden december 2010. Efter uheldige oplevelser med flere andre vagt- og sikkerhedsselskaber, er Guard Group det eneste selskab jeg betror mine gæster til. Jeg...

Jens Fick

Mejlgade for Mangfoldighed

Guard passer bl.a. på

Skal Guard skabe trygge rammer på jeres restauration?

  Kontakt Guard Group